Informacje przed przylotem

Przed przylotem, prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami dot. operacji lotniska:

Ilość znalezionych NOTAMów: 0

  Instrukcja do pobrania w formacie PDF.

  Ruch na naszym lotnisku stale rośnie, a do tego często jest on zdywersyfikowany pod względem kategorii statków powietrznych. Niniejsze wytyczne i wskazówki służą lepszej organizacji ruchu, aby każdy mógł bezpiecznie operować na Lotnisku Gliwice.

  1. W trakcie godzin pracy ATZ, wyznaczany jest Kierujący Lotami. Kontakt odbywa się na częstotliwości 118,260 MHz (znak wywoławczy: „Gliwice RADIO”),
  2. Podczas lotów szybowcowych, ich loty (w kręgu północnym, lub na termice) koordynuje pomocnik Kierującego ds. szybowców (instruktor szybowcowy). Koordynacja odbywa się na tej samej częstotliwości (118,260 MHz, znak wywoławczy „Kwadrat SZYBOWCOWY”). Podejmuje on decyzje dot. bezpieczeństwa operacji szybowcowych,
  3. Podczas skoków spadochronowych, podobnie jak szybowce, ich operacje koordynuje wyznaczony do tego specjalny pomocnik (instruktor spadochronowy). Pomocnik spadochronowy także nasłuchuje częstotliwość gliwickiego radia (znak wywoławczy „Kwadrat SPADOCHRONOWY”),
  4. W trakcie używania wyciągarki szybowcowej, pomiędzy komendami pomocnika szybowcowego „RUSZYŁ”, aż do czasu „LINA WYCZEPIONA” zaleca się zachowanie ciszy radiowej, na wypadek gdyby podczas wyciągu szybowca nastąpiła sytuacja awaryjna.
  5. Podczas zrzutu skoczków spadochronowych, których miejsce lądowania wyznaczone jest na północno-zachodniej krawędzi lotniska, nie wykonuje się operacji lotniczych innymi statkami powietrznymi, do czasu potwierdzenia przez pomocnika spadochronowego „SKOCZKOWIE NA ZIEMI”.
  6. ATZ Gliwice jest przestrzenią klasyfikowaną klasy G. Przypominamy, że za separację statków powietrznych odpowiada dowódca statku powietrznego. Kierujący lotami obserwuje ruch nadlotniskowy, udziela informacji o znanym ruchu, wskazówek, ostrzeżeń oraz – o ile zajdzie taka potrzeba – może wydawać odpowiednie polecenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

  UWAGA! Informacje umieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Zawsze sprawdzaj oficjalne publikacje Informacji Lotniczej! Nie do użytku operacyjnego.

  Zgłoś przylot online!