Przeszkody lotnicze

Jeżeli planują państwo ustawienie obiektów, które mogą stanowić przeszkodę lotniczą przekraczającą wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone na podstawie art. 87 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze, pragniemy przypomnieć o konieczności poinformowania i ustalenia możliwości wzniesienia niniejszej przeszkody z zarządzającym lotniskiem.

Powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS) można znaleźć na mapie planu zagospodarowania terenu Lotniska Gliwice – 1:5000, dostępnej tutaj:

Podgląd map dostępny jest także w serwisie „Mapy online” Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Jeżeli pozostają jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące możliwości zabudowy, rekomendujemy nawiązać kontakt z nami w celu konsultacji możliwości wzniesienia przeszkody lotniczej.