Kontakt

Sprawy operacyjne

Kierujący Lotami

Telefon

(w godz. pracy lotniska)
+48 600 604 626

Email

lotniskoepgl@gapr.pl

Częstotliwość

"GLIWICE RADIO" 118.260 MHz

Sprawy administracyjne

Sylwia Rudek-Matuszczak

Dyrektor

smatuszczak@gapr.pl
+48 32 33 93 119

Krzysztof Piekarczyk

z-ca Dyrektora działu
specjalista ds. lotniczych

kpiekarczyk@gapr.pl
+48 32 33 93 178

Mateusz Żymła

specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

mzymla@gapr.pl
+48 32 33 93 178

Adres lotniska:

Lotnisko Gliwice,
Lotnisko, 44-100 Gliwice

Adres siedziby spółki:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
REGON: 276142230
NIP: 631-22-03-756
Kapitał zakładowy: 676 676 000,00 zł
Numer KRS: 0000089796
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Nr rachunku bankowego: PL 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984

Sekretariat:
tel.: +48 32 33 93 110
faks: +48 32 33 93 117