O nas

Lotnisko Gliwice jest częścią Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która świadczy usługi wspierające rozwój i przedsiębiorczość.

GAPR, jako prężnie działająca Instytucja Otoczenia Biznesu, stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej.

To również idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. GAPR sp. z o.o. stawia na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

Ponadto Spółka efektywnie wykorzystuje fundusze unijne poprzez realizację innowacyjnych projektów, które mają szansę autentycznie wpływać na poprawę konkurencyjności regionu i znacząco wspierają przedsiębiorcze postawy, otwierając drogę ku tworzeniu i wdrażaniu innowacji. GAPR jest koordynatorem Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, któremu w 2016 roku Ministerstwo Gospodarki nadało status Krajowego Klastra Kluczowego. W klastrze obecnie zrzeszonych jest 110 podmiotów, z czego 85% to przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub oferujące usługi w sektorze technologii, urządzeń i wyrobów medycznych, pozostali Partnerzy to jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie z naszego regionu.